fredag 4 maj 2012

vad tänker du.....

"Alice: Kan du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag skall gå härifrån.
Katten: Det beror en hel del vart du vill komma.
Alice: Jag bryr mig inte särskilt mycket om vart jag kommer.
Katten: Då spelar det inte så stor roll vilken väg du tar."
--- (Ur "Alice i Underlandet" av Lewis Carroll)

Att våga tillit....

Psalm 218

Jag har ofta frågor, Herre,
men så sällan har jag svar.
Jag står ofta vid ett vägskäl,
och jag tvekar vid mitt val.
Många gånger är jag ensam.
Mina frågor saknar ord.
Jag har ofta frågor, Herre,
men så sällan har jag svar.

Tänk om du är den som väntar
just i tvivlets ensamhet,
inte bara på min fråga,
men som väntar just på mig.
Tänk om du känt samma oro,
samma tveksamhet som jag.
Tänk om du är den som väntar
just i tvivlets ensamhet.

Det är nog, o Gud, att veta
att jag lever i din hand.
Kanske frågorna blir lösta,
kanske får de inget svar.
Det som ger mitt liv en mening
är att du, Gud, vill mitt väl.
Det är nog, o Gud, att veta
att jag lever i din hand.